Tack alla som gjorde denna träff möjlig och ett stort tack till föreläsarna

 

Magnus grundskog Medtronics
Hans Svelander J&J CodmanErikWahlgren från Assistansia


Barbro Lindqvist, habiliteringspsykolog som forskar om barn med HC

Eva-Karin Persson, barnläkare som doktorerar om barn med HC
Eva Vegborn, kurator på Barnhabiliteringen i Borås
pratade bla om LSSTack till Solstickan, som gjorde att vi kunde sätta lite guldkant på helgen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lite kort om begåvning, beteende och förekomst av autism
hos barn med hydrocephalus

Av Barbro Lindquist

habiliteringspsykolog som forskar om barn med HC

*********************************

Titta på eventuella skillnader

 

•  MMC – ej MMC

•  För tidigt födda – fullgångna

•  Hydrocephalus vid födelsen – hydrocephalus utvecklat under första levnadsåret

•  Barn med cerebral pares och/eller epilepsi – barn utan

107 barn opererades för hydrocephalus 1989-1993 i Sydvästra sjukvårdsregionen

73 barn (45 utan MMC, 23 med MMC) testades med begåvningstest,

WPPSI-R, WISC eller Griffith´s utv.skala

66 barn skattades av föräldrar och 57 av lärare efter Conners' beteendeskalor

53 barn bedömdes enligt CARS (Childhod Autism Rating Scale)

*Normal begåvning (IQ>85) -33%

*Låg begåvning (IQ70-84) -30%

*Förståndshandikapp (IQ<70) – 37%

58 barn gjorde fullständigt test

*Median IQ=81

*Median verbalt IQ=89

*Median ”performance-IQ”=76

Starkare språklig begåvning än visuoperceptuell

För tidigt födda - fullgångna

*-liten skillnad

Födda med HC – utvecklat HC första året

-skillnad barn med HC utan MMC, barn födda med HC hade större svårigheter,
annars ingen skillnad

Barn med CP och/eller epilepsi – barn utan

Större svårigheter hos barn med CP/EP

Beteendeskattning

Föräldrar:

67% av barnen ansågs ha betydande beteendeproblem på minst ett område

(”uppförande”, inlärningsproblem, psykosomatiska problem,
impulsivitet-hyperaktivitet, ängslan och hyperaktivitetsindex)

Lärare:

39% ansågs ha betydande beteendeproblem på minst ett område

(”uppförande, hyperaktivitet, ouppmärksamhet/passivitet och hyperaktivitetsindex)

Beteendeproblem förekom mycket oftare hos barn med IQ<70 och barn med CP/EP

 

Autism

Autism förekom hos 13% av barnen
(ett barn med MMC. 20% av barnen med isolerad hydrocephalus)

Autism var mer vanligt hos barn med förståndshandikapp och barn med CP/EP

Sammanfattning

 

*1/3 normal begåvning,
* 1/3 lågbegåvning,
* 1/3 utv.störning

 

*Språket starkare än

visuoperceptuell förmåga

*För tidig födsel, hydrocephalus vid födelsen och förekomst av CP
och/eller epilepsi - ökad risk för förståndshandikapp

*Beteendeproblem inom ett eller flera områden vanligt

*Autism förekommer hos drygt 1/10

 

Viktigt med utredning av alla aspekter av utvecklingen för att förstå
vilka tillgångar och svårigheter barnen har för att kunna stötta barn,
föräldrar och personal i skola/förskola.

 

På så sätt kan man minska handikappet och öka deltagandet i samhället.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
Lek och fikastund

hanns med också under vår vistelse på Saltemad
i Borås

Lunchpaket med leksak till barnen

från MAX
hamburgarrestaurang

Tack !

Hur ska detta gå ? Det fixade sig tillslut......

 

SaltemadsCamping

Vi bodde bra på SaltemadsCamping

Tack för lån av TV Sal till föreläsningenGrillbuffe' beställde vi från

 

Mycket och gott :)

 

 

Tillbaka till hemsidan www.hydrocefalus.com
mail me